Էլեկտրոնային կառավարման ենթակառուցվածքների ներդրման գրասենյակ

Էլեկտրոնային կառավարման ենթակառուցվածքների ներդրման գրասենյակ

 Մենյու

Գլխավոր էջ —> ԸՆԹԵՐՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ —> Պայմանագիր

Ընթերցման ծրագրի օգտագործման լիցենզիան տրամադրվում է որոշակի՝ միայն մեկ համակարգչային սարքում տեղադրելու միջոցով այն օգտագործելու իրավունքով, ակտիվացվում է տվյալ սարքի MAC հասցեի նույնականացման եզակի ցուցիչին կցելու եղանակով և օգտագործողի կողմից ծրագրային փաթեթի ամբողջականությանը որևէ եղանակով պատճառված վնասի կամ կորստի դեպքում լիցենզիան չի կարող անհատույց վերականգնվել կամ փոխարինվել։

*Ուշադրություն՝ 13.10.2017թ-ից գործում է ընթերցման ծրագրի լիցենզիայի նոր պայմանագիր:

Ներբեռնել PDF pdf     Տպել pdf

⬅ Վերադառնալ