Էլեկտրոնային կառավարման ենթակառուցվածքների ներդրման գրասենյակ

Էլեկտրոնային կառավարման ենթակառուցվածքների ներդրման գրասենյակ

Armenian English
 Մենյու
 

 

Ստորագրել PDF ֆայլը JSignPDF ծրագրով

 
PDF ֆայլերի ստորագրման համար Start մենյուից անհրաժեշտ է բացել JSignPdf ծրագիրը.  
Start-> Programs -> JSignPdf-> JSignPdf 1.6.4
PDF ֆայլերի ստորագրման համար անհրաժեշտ է հետևել ստորև առաջարկվող քայլերին:
 
Sign It սեղմելուց հետո CryptoTech CSP պատուհանում մուտքագրել PIN կոդը և սեղմել OK:
 
PDF ֆայլերը կարելի է ստորագրել Jsign PDF, Adobe Reader, Abobe Acrobat ծրագրերի միջոցով:
Հարկային հաշվետվությունների ստորագրման ժամանակ անհրաժեշտ է անպայման նշել “Append “
Signature to the existing one” հատվածը:   
Միևնույն ֆայլը 2 և ավելի անձանց կողմից ստորագրելու համար`

  • կարդացող սարքի մեջ տեղադրել 2-րդ ստորագրողի քարտը, սեղմել Load Keys կոճակը և ընտրել 2-րդ ստորագրողի հավաստագիրը,
  • ընտրել արդեն ստորագրված “_signed” վերջածանցով ֆայլը 
  • նշել Append Signature to existing one հատվածը  և սեղմել Sign It կոճակը:

 

⬅ Վերադառնալ