Թեժ գիծ

+374 60 464 504

Անվավեր հավաստագրերի ցուցակ

Պաշտոնական էլեկտրոնային փոստ (e-citizen)

Պաշտոնական էլեկտրոնային փոստը համարվում է հաղորդակցության պաշտոնական միջոց, որը շնորհվում և հաղորդագրություններ ստանալու նպատակով օգտագործվում է անվճար: ՀՀ օրենսդրության համաձայն անձը համարվում է պատշաճ ծանուցված նաև այն դեպքում, երբ տեղեկատվությունն ուղարկվել է նրա պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեով, և առկա է այն կարդալու մասին էլեկտրոնային հավաստում: Ավելի մանրամասն տե՛ս

Իրավաբանական անձի ծածկագիրը (կոդը) 8 նիշանոց թիվ է և ամրագրված է իրավաբանական անձի պետական գրանցման վկայականում: Այն կարելի է գտնել նաև www.e-register.am կայքում որոնում կատարելու միջոցով:

Պաշտոնական էլեկտրոնային փոստ համակարգին միանալու համար անհրաժեշտ է ունենալ նույնականացման քարտ, նույնականցման քարտ կարդացող սարք:

Համակարգին միանալու համար սեղմել հետևյալ հղումը` https://e-citizen.am/

Պաշտոնական էլեկտրոնային փոստին հաղորդագրություններ ուղարկելու պայմանագրի կնքման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկին կարող եք ծանոթանալ այստեղ:

 

ՊԷՓ` https://e-citizen.am կայք ցանկալի է մուտք գործել Google Chrome բրաուզերով, և վերոնշյալ հաղորդագրությունը ստանալիս անհրաժեշտ է`

 1. 1. Համոզվել, որ CryptoCard Suite Manager ծրագիրը տեղադրված է համակարգչում և աշխատանքային սեղանի աջ անկյունում առկա է CCMonitor-ի նշանը:
 2. 2. https://www.ekeng.am/hy/ կայքից տեղադրել հանրային հավաստագրերը (EKENG Certificate Installation)
 3. 3. Համոզվել, որ նույնականացման քարտը (նախապես ակտիվացրած PIN կոդով) միացված է համակարգչին:
 4. 4. Եթե վերոնշյալ պահանջները բավարարված են, բայց  խնդիրը շարունակվում է, անհրաժեշտ է կատարել հետևյալ քայլերը`
 • * Ժամանակավորապես պասիվացնել հակավիրուսային ծրագիրը
 • * CryptoCard Suite Manager ծրագրից տեղադրել ARMID(AuthPIN) և ARMID(SignPIN) տողերից կրկնակի սեղմումով բացվող Certificate X.509 հավաստագրերը՝ «Trusted Root Certificate Authorities» տիրույթում:
 1. 5. Նշվածքայլերը կատարելուց հետո անհրաժեշտ է կրկին գործարկել բրաուզերը:
 2. 6. Խնդիրը շարունակվելու դեպքում դիմել ԷԿԵՆԳ ՓԲԸ:

 

ՊԷՓ համակարգի ադմինիստրատորի ուղեցույցին ծանոթանալու համար սեղմե՛ք այստեղ:

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԹՎԱՅԻՆ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

 • Էլեկտրոնային թվային ստորագրությունը էլեկտրոնային պայմանանշանների եզակի հաջորդականություն է, որը կցված է էլեկտրոնային փաստաթղթին և օգտագործվում է ստորագրող անձին նույնականացնելու, ինչպես նաև էլեկտրոնային փաստաթուղթը կեղծիքներից ու աղավաղումներից պաշտպանելու համար:

 

Էլեկտրոնային ստորագրությունը կիրառվում է էլեկտրոնային հաշվետվություններ հանձնելիս, ինչպես նաև ցանկացած փաստաթղթաշրջանառության ժամանակ:

Էլեկտրոնային ստորագրույթուն ստանալու համար այլ երկրների քաղաքացիները պետք է զանգահարեն +374 60 464 504 հեռախոսահամարով կամ cssupport@ekeng.am էլ. հասցեին ուղարկեն իրենց անձնագրի և հանրային ծառայության համարանիշի (սոց. քարտ) սկանավորված տարբերակները:

2004 թվականի դեկտեմբերի 14-ին ընդունված «Էլեկտրոնային փաստաթղթի և էլեկտրոնային թվային ստորագրության մասին» ՀՀ օրենքը կարգավորում է էլեկտրոնային փաստաթղթերի և էլեկտրոնային թվային ստորագրությունների կիրառման ընթացքում ծագող հարաբերությունները: Օրենքը չի կարգավորում անձի ձեռագիր ստորագրության էլեկտրոնային փոխակերպումների և նմանօրինակների, ինչպես նաև դրանց միջոցով ստորագրված փաստաթղթերի օգտագործման հետ կապված հարաբերությունները:

Էլեկտրոնային ստորագրություն ձեռք բերած ֆիզիկական անձը կարող է այն կիրառել մի քանի ընկերություններում` կնքելով համապատասխան պայմանագրեր հարկային և այլ ծառայությունների հետ:

Փաստաթուղթը հնարավոր չէ ենթարկել փոփոխության, քանի որ ստորագրությունը կհամարվի անվավեր:

Նույնականացման քարտեր

Նույնականացման քարտը պարունակում է քաղաքացու կենսաչափական տվյալներ, տվյալների պաշտպանվածությունն ապահովող ծածկագրման բանալիներ, էլեկտրոնային ստորագրության հավաստագրեր:

Ուշադրություն. նույնականացման քարտ ստանալիս ուշադրություն դարձնել PIN/PUK ծրարի Document Number թվերին: Դրանք պետք է համապատասխանեն նույնականացման քարտի վրա նշված «նույնականացման քարտի համարին»:

Երկրորդ նույնականացման քարտ ձեռք բերելու դեպքում անհրաժեշտ է դիմել ԷԿԵՆԳ ՓԲԸ` վերաակտիվացումն ապահովելու համար:

Նույնականացման քարտի ծրագրային հարցեր

1. Սարքը պետք է ունենա արագագործ USB միացում.
2. սարքը պետք է համապատասխանի ISO 7816 ստանդարտին.
3. սարքը պետք է ապահովի T=0, T=1 պրոտոկոլների համապատասխանությունը.
4. սարքը պետք է ապահովի նույնականացման քարտի ID-1 չափի համապատասխանությունը:

1. SCR 3310/3310 v2.0 smart card reader
2. Actividdentity USB reader v3.0
3. Athena ASEDrive IIIe USB reader
4. Omnikey 3021 USB reader

CryptoCard Suite Manager և JSignPDF ծրագրերը համատեղելի են հետևյալ ծրագրերի և օպերացիոն համակարգերի հետ.

 • Windows Vista
 • Windows 7, Windows 8
 • MS Office  2007 / 2010 / 2013
 • Adobe Acrobat, Adobe Reader 

PIN կոդի ակտիվացման ժամանակ 3 անգամ սխալի մասին հաղորդագրություն ստանալուց հետո քարտի հավաստագիրը համարվում է անվավեր և անհրաժեշտ է նոր նույնականացման քարտ ձեռք բերել` դիմելով ՀՀ ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչություն:

Ակտիվացումից հետո այլ դեպքերում PUK կոդը 9 անգամ սխալ մուտքագրելու դեպքում այն արգելափակվում է և անհրաժեշտ է ձեռք բերել նոր նույնականացման քարտ:

Եթե Cryptotech Suite Manager ծրագրում բացակայում են հավաստագրերի մանուշակագույն նշանները, ապա անհրաժեշտ է Cryptotech Suite Manager ծրագիրը կրկին տեղադրել (ցանկալի է այն նախապես ջնջել, համակարգիչը վերագործարկել (restart), այնուհետև տեղադրել):

Ծրագիրը տեղադրելուց հետո համոզվե՛ք, որ հավաստագրերի նշաններն առկա են.

Եթե MS Office 2010 փաստաթուղթ ստորագրելիս ստանում եք վերոնշյալ հաղորդագրությունը, ապա անհրաժեշտ է կատարել հետևյալ քայլերը.

Start -> Programs -> Microsoft Office -> մկնիկի աջ սեղմակով սեղմել Microsoft Office Word 2010 -ի վրա, սեղմել Properties և նշել Compatibilty: Նշել Run հատվածը (checkbox) և ընտրել Windows XP (Service Pack 3), որից հետո սեղմել OK:

Անհրաժեշտության դեպքում նույն քայլերը կատարել Microsoft Office Excel և Microsoft Office PowerPoint ծրագրերի համար:

MS Office ֆայլեր ստորագրելուց հետո Validation Error հաղորդագրություն ստանալու դեպքում անհրաժեշտ է բեռնել հանրային հավաստագրերը և տեղադրել համակարգչում:

 

MS Word / Excel ֆայլեր ստորագրելիս ստորագրության օրվա, ժամի և այլ մանրամասն տվյալների արտացոլման նպատակով անհրաժեշտ է ֆայլի աջ հատվածում՝ ստորագրությունների սյունակում մկնիկի աջ սեղմակով սեղմել ստորագրության վրա և ընտրել Signature Details տարբերակը։

Բացված պատուհանում ընտրում ենք See the additional signing information… տարբերակը։

Word փաստաթղթի յուրաքանչյուր էջում ստորագրություն տեղադրելու համար անհրաժեշտ է բոլոր էջերում նախապես ներմուծել՝  Insert  մենյու->  Signature Line -> Microsoft Office Signature Line -> Signature Setup պատուհանը և  սեղմել OK:  Յուրաքանչյուր էջում առաջացած  X______   տողերի վրա  մկնիկի ձախ սեղմակով ընտրել Sign -> OK -> ներմուծել  անուն, ազգանուն կամ  սեղմել Select Image՝ բեռնելով  ստորագրության նկարը -> նշել Sign – > մուտքագրել PIN կոդը-> սեղմել OK:

Եթե նույնականացման քարտը տեղադրելուց հետո JSignPdf ծրագրում Load Keys կոճակը սեղմելիս հավաստագիրը չի բեռնվում, ապա խորհուրդ է տրվում Keystore type տողում WINDOWS-MY փոխել WINDOWS ROOT -ի, սեղմել Load Keys, անտեսել ստացվող հաղորդագրությունը, այնուհետև կրկին ընտրել WINDOWS-MY և կրկին սեղմել Load Keys:

Ուշադրություն. անհրաժեշտ է ստուգել նաև համակարգչի ժամը և ամսաթիվը:

MS Word փաստաթուղթը 2 կամ ավելի  անձանց կողմից ստորագրելու համար անհրաժեշտ է քարտ կարդացող սարքից հանել տվյալ նույնականացման քարտը և տեղադրել 2-րդ քարտը,  սպասել հավաստագրի բեռնմանը՝ կատարելով նույն քայլերը` ներմուծել file®protect document®add a digital signature….. և ստորագրել՝ երկրորդ քարտով ստորագրելիս "Sign" պատուհանում նախապես սեղմելով "change" կոճակը և ընտրելով տվյալ անձի հավաստագիրը: 

Ուշադրություն.   Որպեսզի փաստաթուղթը չհամարվի անվավեր, քանի որ ստորագրելուց հետո այն հնարավոր չէ ենթարկել փոփոխության, անհրաժեշտ է`

 • առաջին անգամ MS Word փաստաթուղթ  ստորագրելիս նախապես սեղմել ‘’save’’ կոճակը, այնուհետև  ստորագրել:
 • երկու կամ ավելի անձանց կողմից ստորագրված փաստաթուղթը ստորագրելուց հետո փակել՝ առանց սեղմելու ‘’save as’’ կոճակը:

 

MS Word փաստաթղթում 2 անձանց գրաֆիկական ստորագրությունը տեղադրելու համար անհրաժեշտ է նախապես կողք կողքի (կամ այն մասում, ուր անհրաժեշտ է) ներմուծել՝ Insert  մենյու->  Signature Line -> Microsoft Office Signature Line -> Signature Setup պատուհանը և սեղմել OK:  

Առաջին  X______   տողի վրա ստորագրել առաջին  ստորագրությամբ (մկնիկի ձախ սեղմակով ընտրել Sign -> OK -> ներմուծել  անուն, ազգանուն կամ  սեղմել Select Image՝ բեռնելով  ստորագրության նկարը -> նշել Sign – > մուտքագրել PIN կոդը-> սեղմել OK), այնուհետև տեղադրել 2-րդ անձի  քարտը, սպասել հավաստագրի ակտիվացմանը  և  ստորագրել՝ "Sign" պատուհանում նախապես սեղմելով "change" կոճակը և ընտրելով տվյալ անձի հավաստագիրը: 

 

Միևնույն փաստաթուղթը 2 կամ ավել անձանց կողմից ստորագրելու համար անհրաժեշտ է քարտ կարդացող սարքից հանել տվյալ նույնականացման քարտը, տեղադրել հաջորդ քարտը և JSignPdf ծրագրում սեղմել Load Keys կոճակը:

Անհրաժեշտության դեպքում ընտրել տվյալ ստորագրող անձի հավաստագիրը Key alias տողի բացվող ցանկից: Input PDF file տողում սեղմել Browse կոճակը և ընտրել արդեն ստորագրված “_signed” վերջածանցով ֆայլը:

Ուշադրություն. անհրաժեշտ է նշել Append Signature to existing one հատվածը, այլապես հաջորդող ստորագրությունը կտեղադրվի` ջնջելով նախորդը:
Ստորագրելուց հետո անհրաժեշտ է բացել ստորագրված փաստաթուղթը և համոզվել, որ առկա են և՛ հարկային ծառայության, և՛ տվյալ անձի/անձանց ստորագրությունները:

PDF ֆայլերում էլեկտրոնային ստորագրության դիրքը և չափերը փոփոխելու համար անհրաժեշտ է ակտիվացնել Visible Signature հատվածը և սեղմել Settings կոճակը: Բացված Visible Signature Settings պատուհանում սեղմելով Preview and Select կոճակի վրա` մկնիկի ձախ սեղմակով անհրաժեշտ է նշել ստորագրության չափը և տեղը էջի վրա:

Ստորագրության տեսքը փոփոխելու համար Visible Signature Settings պատուհանում Display տողում անհրաժեշտ է նշել առաջարկվող տարբերակներից որևէ մեկը:

Խնդիրը պայմանավորված է ստորև նշված պատճառներից որևէ մեկով՝

1. ստորագրությունն ակտիվ չէ, քանի որ սպասարկման վճարը չի կատարվել,

2. ձեռք եք բերել երկրորդ նույնականացման քարտը, որի վերագրանցման համար անհրաժեշտ է դիմել ԷԿԵՆԳ ընկերությանը,

3. եթե ստորագրությունն ակտիվ է, սակայն հաշվետվությունը չի բեռնվում, անհրաժեշտ է բեռնումն իրականացնել տարբեր բրաուզերներով (Google Chrome, Mozilla Firefox և այլն):

Հավաստագիրը Adobe ծրագրի վստահված հավաստագրերի ցուցակում ներառելու համար անհրաժեշտ է մկնիկի աջ կոճակով սեղմել ստորագրության վրա, ընտրել  Validate Signature -> Signature Properties -> Show Certificate -> Trust - Add to trusted Identities ->OK:              

Բացված Import Contact Settings պատուհանում նշել  Use this certificate as a trusted root  և  Certified documents նշման ակտիվ դաշտերը (checkbox):  Տես՝ նկարը.

Adobe Acrobat տարբերակ

Հավաստագիրը Adobe ծրագրի վստահված հավաստագրերի ցուցակից հեռացնելու համար անհրաժեշտ է  փաստաթղթի “Advanced” մենյուից ընտրել Manage Trusted Identities, այնուհետև Contacts  դաշտից  ընտրել Certificates  բաժինը, նշել  տվյալ անձի հավաստագիրը և սեղմել  Edit Trust  կոճակը:  

Բացված  Edit Certificate Trust  պատուհանում  հեռացնել  “Use this certificate as a trusted root” նշման ակտիվ դաշտը (checkbox): Տես՝ նկարը.

 

 

Adobe Reader DC տարբերակ

Հավաստագիրը Adobe ծրագրի վստահված հավաստագրերի ցուցակից հեռացնելու համար անհրաժեշտ է փաստաթղթի Edit մենյուից նշել Preferences,  կատեգորիաներից ընտրել Signatures -> For Identities & Trusted Certificates և սեղմել More: Ձախ մասում նշել Trusted Certificates և ընտրելով համապատասխան հավաստագիրը՝ սեղմել Edit Trust:

Բացված  Edit Certificate Trust  պատուհանում (տես՝ վերոնշյալ նկարը)  հեռացնել  “Use this certificate as a trusted root” նշման ակտիվ դաշտը (checkbox): 

 

ARX CoSign Ծրագիր

Տվյալ հրամանը կարող է բացակայել, եթե 

1. Adobe Reader ծրագիրը տեղադրվել է Cosign Client ծրագրի տեղադրումից հետո
2. Եթե Adobe Reader ծրագիրը թարմացվել է (update)

Անհրաժեշտ է ARX Cosign Client ծրագիրը վերատեղադրել` առանց այն նախապես հեռացնելու:

Երկու կամ ավել ստորագրության, ինչպես նաև սկավառակների դեպքում, ծրագրի տեղադրումը կարող է կատարվել մեկ անգամ: Միևնույն համակարգչում 2 տարբեր ստորագրություններ կիրառելու դեպքում անհրաժեշտ է առաջին օգտվողի անվամբ ստորագրելուց հետո սեղմել Log off կոճակը Start-> Programs-> ARX CoSign -> Cosign Control Panel –ում, այնուհետ ստորագրել միևնույն փաստաթուղթը` օգտագործելով այլ օգտվողի անուն և գաղտնաբառ:

Ստորագրության աջ մենյուից ընտրել Validate Signature ենթամենյուն: Բացված պատուհանից ընտրել Signature Properties կոճակը: Բացվում է պատուհանը` ստորագրության մանրամասն տեղեկությամբ:

Եթե համակարգչում տեղադրված չէ Adobe Acrobat Professional ծրագիրը, ապա .pdf ֆայլերը կարող եք ստորագրել OmniSign ծրագրի միջոցով:

Ստորագրության կիրառման ծրագրային միջներեսը (Signature API), Էլեկտրոնային ստորագրության ARX CoSign ծրագրի հետ միասին, ապահովում է թվային ստորագրությունների կիրառումը վեբ ծառայությունների համար:

Այս գործառույթը, կիրառելով Վեբ ստանդարտները, թույլ է տալիս ծրագրավորողներին օգտագործել Վեբ ծառայությունները, ինչպես նաև հնարավորություն տալ ծրագրավորման լեզուներին և օպերացիոն համակարգերին փոխգործել ARX CoSign ծրագրի հետ:

Եթե Դուք էլ. ստորագրությունն օգտագործում եք Վեբ ծառայությունների և SOAP պրոտոկոլների համար, Դուք կարող եք հղել Ձեր նամակը հետևյալ հասցեով՝ ԷԿԵՆԳ ՓԲԸ, ՀՀ, Երևան, Տիգրան Մեծի 4, ինչպես նաև հասցեագրել էլ. նամակ cssupport@ekeng.am` ստանալու բոլոր անհրաժեշտ բաղադրիչները համապատասխան ինտեգրացիայի համար:

Նույնականացման քարտի ընթերցման ծրագիր

Նույնականացման քարտի ընթերցման ծրագիրը նախատեսված է նույնականացման քարտի տվյալներին ծանոթանալու, արտահանելու և տպելու համար՝ առանց փոփոխություն կատարելու հնարավորության:

Նույնականացման քարտի ընթերցման ծրագրի ձեռքբերման նպատակով անհրաժեշտ է մեկ օգտագործողի (միավորի) համար վճարել տարեկան 10.000 (տասը հազար) ՀՀ դրամ և կնքել համապատասխան պայմանագիր: Վճարման և ձեռքբերման կարգի մանրամասների համար սեղմե՛ք այստեղ:

Նույնականացման քարտի ընթերցման ծրագրի տեղադրումը տե՛ս՝ նույնականացման քարտի ընթերցման ծրագրի ուղեցույց:

Եթե ընթերցման ծրագիրը (setup.exe) չի տեղադրվում, ապա անհրաժեշտ է նախ տեղադրել dotNetFx40_Full_x86_x64.exe-ն, այնուհետև` setup.exe ծրագրային բաղադրիչը:

Ընթերցման ծրագիրն արդեն իսկ կիրառող անձիք նոր լիցենզիա ձեռք բերելու նպատակով պետք է դիմեն ԷԿԵՆԳ ընկերություն` նամակ հղելով cssupport@ekeng.am էլ. հասցեին կամ զանգահարելով +374 60 464 504 հեռախոսահամարով:
Լիցենզիայի տարեկան սպասարկման վճարը 10.000 (տասը հազար) ՀՀ դրամ է:

Էլեկտրոնային շտեմարան

1. Անհրաժեշտ է սեղմել Գրանցել նոր աշխատող հղումը

 • 2. Մուտքագրել աշխատակցի Սոց.քարտը և սեղմել Որոնել

  3. Բացված էջում աշխատակցի «Անձնական տվյալներ»-ն անփոփոխ են և չեն խմբագրվում

  4. Աշխատակցի «Աշխատողի տվյալներ» բաժնում անհրաժեշտ է լրացնել դաշտերը, նշել «Շահառու» հատվածը և ընտրել ամսաթվերը, որից հետո սեղմել «Ավելացնել»

 

Տվյալ հաղորդագրությունն ստացվում է այն ժամանակ, երբ օգտագործողն ակտիվ է, այսինքն՝ նա արդեն ակտիվացրել է իր մուտքի անունը՝ սեղմելով ուղարկված հղումը:

Էլ. շտեմարանի մուտքի գաղտնաբառը կորցնելու դեպքում անհրաժեշտ է մուտքագրել օգտվողի անունը և սեղմել «Forgot Your Password» կոճակը:

Բացված պատուհանում անհրաժեշտ է մուտքագրել օգտվողի անունը և հանրային ծառայության համարանիշը (սոց. քարտ) և սեղմել «Ուղարկել էլ. փոստ»:

 

Օգտվողի անունի ակտիվացման ժամանակ գրանցված էլ. փոստին ստացվում է նամակ` գաղտնաբառի փոփոխման հղմամբ: Ստացված նամակում անհրաժեշտ է սեղմել «այստեղ» հղումը:

Ուշադրություն. եթե ստացված նամակն ավելի ուշ է ընթերցվում, ապա հղման վրա սեղմելիս ստացվում է «Ակտիվացման կոդի ժամկետը սպառվել է» հաղորդագրություն: Գաղտնաբառի վերականգնումը անհրաժեշտ է սկսել առաջին քայլից:

«Այստեղ» հղումը սեղմելուց հետո բացվում է պատուհան, որտեղ «Նոր ծածկագիրը» տողում անհրաժեշտ է մուտքագրել ցանկալի գաղտնաբառը և կրկնել այն «Կրկնել ծածկագիրը տողում», որից հետո անհրաժեշտ է սեղմել «Փոխել» կոճակը:

Փոփոխության բարեհաջող ավարտից հետո բացվում է մուտքագրման սկզբնական պատուհանը, որտեղ անհրաժեշտ է մուտքագրել Օգտվողի անունը և նոր գաղտնաբառը:

Էլեկտրոնային շտեմարանում գրանցված աշխատակիցների ցանկի արտահանման համար անհրաժեշտ է սեղմել Որոնել աշխատակից հատվածի վրա և սեղմել Արտահանել CSV կոճակի վրա:
Ցանկը հնարավոր է արտահանել ըստ ազատված աշխատակիցների, շահառուների, ոչ շահառուների՝ նշելով համապատասխան հատվածի վրա, կամ ամբողջ ցուցակը` որևէ հատված չնշելով:

 

Արտահանելուց հետո տվյալ ֆայլը պահպանվում է CSV ֆորմատով, որն անհրաժեշտ է բացել MS Excel ծրագրով:

 

.CSV ֆորմատով file-ը էլեկտրոնային Շտեմարան մուտքագրելիս` <<Տող երկու սխալ>> հաղորդագրության դեպքում խնդրում ենք կատարել հետևյալ քայլերը`

Ընտրել Control Panel > Region and Language - > Formats հատվածում ընտրել English (United States) տարբերակը: Այնուհետ սեղմել Additional Settings և Decimal symbol 
հատվածում, եթե դրված է ստորակետ, փոխարինել կետիկով : 

Կարմիրով նշված ՀԾՀ համարները Ձեզ զգուշացնում են դեռևս չգրանցված աշխատակցի մասին կամ սխալ ՀԾՀ համարի վերաբերյալ:

Էլեկտրոնային փաստաթղթերի ստուգումը

MS Office փաստաթղթերում էլ ստորագրությունն արտահայտվում է էլեկտրոնային կնիքի տեսքով` էջի ստորին հատվածում: Սեղմելով էլ. կնիքը՝ էջի աջ մասում հայտնվում է ստորագրումը հաստատող Signatures պատուհանը: Ստորագրության վրա մկնիկի աջ կոճակով սեղմելով՝  Signature Details ենթամենյուում կարելի է տեսնել ստորագրող անձի տվյալները: 

 

MS Office ֆայլերում ստորագրությունը վավեր տեսնելու համար անհրաժեշտ է www.ekeng.am կայքից տեղադրել հանրային հավաստագրերը՝ ekeng.am -> Հաճախակի բեռնվող ծրագրեր-> EKENG Certificate Installation: Ներբեռնելով համակարգիչ՝ սեղմել EKENG certificate installation.exe ֆայլը, ընտրել համապատասխան լեզուն և տեղակայել:

Տեղակայման ձախողման կամ առաջացած այլ խնդիրների դեպքում  հանրային հավաստագրերն անհրաժեշտ է տեղադրել առանձին-առանձին, որոնք տեղադրված են՝ www.ekeng.am-> Փաստաթղթեր -> Տեխնիկական փաստաթղթեր և ծրագրեր ենթաբաժնում:

Առանձին տեղադրման ժամանակ ուշադրություն դարձնել, որ հավաստագրերը տեղադրվեն Trusted Root Certification Authorities թղթապանակում (Սեղմել Install -> Next -> նշել Place all certificates in the following store->Browse և ընտրել Trusted Root Certification Authorities ->Next->Finish):

 

PDF փաստաթղթերում էլ.ստորագրությունը ստուգելու համար էջի վերին աջ հատվածում սեղմել Signature Panel կոճակը և փաստաթղթի ձախ մասից մկնիկի աջ սեղմակով սեղմել ստորագրության վրա -> Show Signature Properties ->Show Signer’s Certificate: Բացված պատուհանում կարելի է տեսնել էլ.ստորագրության մանրամասները:

 

 

 

MS Word փաստաթղթում էլ.ստորագրության ստուգման քայլերին կարող եք ծանոթանալ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ - ում:

MS Office փաստաթղթերի ստորագրումից հետո առաջացած Recoverable Error հաղորդագրությունը հեռացնելու նպատակով  անհրաժեշտ է տեղադրել հանրային հավաստագրերը (տես՝ ekeng.am-> Հարցեր-> Ինչպես տեղադրել հանրային հավաստագրերը): 

Վերոնշյալ լուծումն արդյունավետ չէ միայն MS Office 2016 տարբերակի դեպքում: Այս պարագայում հավաստագրերն անհրաժեշտ է ներառել  ոչ թե Trusted Root Certification Authorities  այլ Trusted People  թղթապանակում:

Քայլերն են՝

Crypto Card Monitor ծրագրում կրկնակի սեղմել ARMID (AuthPIN) տողը, այնուհետև՝ Certificate: X.509 հավաստագիրը, բացված պատուհանում  նշել  Install -> Next -> Place all certificates in the following store-> Browse  և ընտրել  Trusted People ->Next->Finish:  Նույն գործողություններն իրականացնել նաև ARMID (SignPIN) տողի համար:

Նկարն՝ ըստ քայլերի հաջորդականության.

Անհրաժեշտության դեպքում՝ վերաբեռնել համակարգիչը:

 

Ստորագրված էլ. փաստաթղթերը միմյանց կցելու կամ դրանցում այլ փոփոխություններ կատարելու դեպքում էլ. ստորագրությունը կարող է փոփոխվել կամ ջնջվել, որի արդյունքում այն անվավեր կդառնա:
Ընդհանուր փաստաթղթում վավեր ստորագրություն տեղադրելու համար անհրաժեշտ է նախապես միացնել ֆայլերը, այնուհետև տեղադրել ստորագրությունը մեկ կամ բոլոր էջերում՝ ըստ անհրաժեշտության: