Electronic signature allows: to save time, accelerate revenue, slash costs and dramatically improve customer satisfaction, security, and compliance.

Hotline

+374 60 464 504

Certificate Revocation List

Electronic signature allows: to save time, accelerate revenue, slash costs and dramatically improve customer satisfaction, security, and compliance.

Number of digital signatures issued (Latest update 29.09.2017)

Total

791434

Current Year (2017)

47742

Previous Year (2016)

141829

Previous Month

3334

Current Year (2017)

47234

Previous Year (2016)

61281

Latest News

Հարգելի հաճախորդ

20 November 2017

Հարգելի հաճախորդ

Հարգելի հաճախորդ, Ներքոնշյալ տեղեկատվությունը պահպանելով, հորդորում ենք ստորագրել և բեռնել անհրաժեշտ փաստաթղթերը էլեկտրոնային հաշվետվությունների համակարգ:

Electronic Signature certificates activation process is temporarily suspended

17 October 2017

Electronic Signature certificates activation process is temporarily suspended

Electronic Signature certificates activation process is temporarily suspended since November 13, due to technical reasons.

Armenian School on Internet Governance

20 July 2017

Armenian School on Internet Governance

Internet Society NGO (ISOC Armenia) has launched the first Armenian school on Internet Governance (ArmSIG). The school has been launched in Yerevan with a 5-day course from 17-21 July, dedicated to students from Armenian universities.

IT Basics in the Field of Leadership

26 June 2017

IT Basics in the Field of Leadership

In the scope of six-week training program for the governors of Armenia offered by the AUA Extension EKENG’s director A. Tunyan made a speech about “IT Basics in the Field of Leadership”.

See All News