Թեժ գիծ

+374 60 464 504

+374 10 512 882

Անվավեր հավաստագրերի ցուցակ

Փոխանցում բանկային հաշվին

Բանկային վճարումներն իրականացվում են հետևյալ ծառայությունների  և ապրանքների համար: 

Վճարային տվյալներ - ԷԿԵՆԳ ՓԲԸ, ՀՎՀՀ-02707093, ԱմերիաԲանկ ՓԲԸ, Հ/Հ - 15700-04596000500: 

Վճարման կարևոր պայմանն է նպատակ դաշտի ձևաչափը - ՀԾՀ^անուն^ազգանուն: Այն թույլ կտա անխափան միանալ Ստորագրող Անձի` նախապես սարքի մեջ տեղադրված նույնականացման քարտով, ԷԿԵՆԳ սպասարկման համակարգին 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում և ակտիվացնել ծառայությունը: Սպասարկման  արժեքը - 3000 ՀՀ դրամ` գումարած բանկային միջնորդավճարը: 

Վճարային տվյալներ - ԷԿԵՆԳ ՓԲԸ, ՀՎՀՀ-02707093, ԱմերիաԲանկ ՓԲԸ, Հ/Հ - 15700-04596000600: 

Ծառայությունը գործում է բացառապես օտարերկրյա քաղաքացիների համար: Ծառայության արժեքը - 10000 ՀՀ դրամ` գումարած բանկային միջնորդավճարը: 

Վճարային տվյալներ - ԷԿԵՆԳ ՓԲԸ, ՀՎՀՀ-02707093, ԱԿԲԱ Կրեդիտ Ագրիկոլ ՓԲԸ, Հ/Հ - 22041 - 0121291000: 1 Լիցենզիայի արժեքը` 1 տարի ժամկետով - 10000 ՀՀ դրամ` գումարած բանկային միջնորդավճարը:

 

Սխալ բանկային փոխանցման դեպքում անհրաժեշտ է լրացնել գումարի վերադարձի ձևը և ուղարկել այն cssupport@ekeng.am էլ հասցեին:  

 

  • RealTek ID card reader

Վճարային տվյալներ 

Ստացող       ԷԿԵՆԳ ՓԲԸ

ՀՎՀՀ           02707093

Բանկ           ԱԿԲԱ Կրեդիտ Ագրիկոլ ՓԲԸ

Հ/Հ              220410121291000

Գումար        7000 ՀՀ դրամ` գումարած բանկային միջնորդավճարը

Նպատակ      Նույնականացման քարտ ընթերցող սարքի ձեռքբերում

 

  • Smart ID card reader

Վճարային տվյալներ 

Ստացող       ԷԿԵՆԳ ՓԲԸ

ՀՎՀՀ            02707093

Բանկ           ԱԿԲԱ Կրեդիտ Ագրիկոլ ՓԲԸ

Հ/Հ              220410121291000

Գումար        9000 ՀՀ դրամ` գումարած բանկային միջնորդավճարը

Նպատակ      Նույնականացման քարտ ընթերցող սարքի ձեռքբերում