Էլ-Նույնականացման Քարտեր և էլ-Անձնագրեր

Հայաստանի Հանրապետությունը կանգնած է գիտելիքահենք տնտեսության կայացման խնդրի առջև, որի կարևորագույն տարրերից մեկը գիտելիքահենք ենթակառուցվածքի ստեղծումն է: Վերջինս անհնար է իրականացնել առանց ժամանակակից տեխնոլոգիաների ճանաչման և կիրառման: Պետության կողմից տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացումն ենթադրում է Էլեկտրոնային կառավարման համակարգի ներդրում, որն էլ իր հերթին պահանջում է նորարարություն  տեխնոլոգիաների բնագավառում: Էլ-կառավարման արդյունավետ ներդրման համար անհրաժեշտ է համակարգի բոլոր մասնակիցների ապահով և անվտանգ նույնականացում, ինչը հնարավոր է իրականացնել նույնականացման համընդհանուր համակարգի ներդրման արդյունքում:

Էլեկտրոնային անձնագրերի ներդրման ծրագիրը խրախուսման է արժանացել նաև  Եվրոպայի անվտանգության և համագործակցության կազմակերպություն (ԵԱՀԿ), Միգրացիայի միջազգային կազմակերպության (ՄՄԿ) կողմից:  Կենսաչափական տվյալներով նույնականացման և ճամփորդական փաստաթղթերի ներդրումը համապատասխանում է նաև 2008թ ՀՀ կողմից ՄՄԿ-ին արված դիմումին` տեխնիկական աջակցություն ցուցաբերելու վերաբերյալ, որը բխում է նաև ՄՄԿ հետ երկխոսությունից և Եվրամիության հետ  հարաբերություններից: Ներկայումս անձնագիրը ծառայում է և′ որպես ճամփորդական փաստաթուղթ, և′ երկրի ներսում անձի նույնականացման միջոց, սակայն այժմ այս գործառույթները կբաժանվեն էլեկտրոնային նոր անձնագրի և նույնականացման էլ-Քարտի միջև:

16 տարեկանից բարձր ցանկացած ՀՀ քաղաքացի կունենա էլեկտրոնային նույնականացման քարտ, որը կփոխարինի ներկայիս անձնագրին և կծառայի ՀՀ տարածքում: Քարտը կպարունակի տեղեկատվություն քաղաքացու վերաբերյալ և պաշտպանված կլինի անվտանգության հատուկ գործիքներով: Ապագայում այն կարող է նաև ծառայել որպես բժշկական քարտ, վարորդական իրավունքի վկայական, վճարային քարտ:

Նախատեսվում է, որ նոր էլ-անձնագիրը կդառնա ճամփորդական փաստաթուղթ բոլոր ՀՀ այն քաղաքացիների համար, ովքեր ճամփորդում են ՀՀ տարածքից դուրս: Էլեկտրոնային նոր անձնագիրը պետք է ունենա ներկայիս անձնագրի ձևաչափն ու պարամետրերը, սակայն պետք է նաև պարունակի տիրոջ կենսաչափական տվյալները և ալեհավաք պարունակող առանց շփման պահոց`տեղադրված շապիկի վերջին էջում:

ԷԿԵՆԳ-ը  խորապես ընդգրկված է Հայաստանում այս գործընթացի իրականացման մեջ: Հիմք ընդունելով մեր կողմից իրականացված միջազգային փորձի մանրակրկիտ հետազոտությունը և հաղորդակցությունը առաջատար ընկերությունների հետ` Անձնագրերի և Անցաթղթերի բաժնի հետ համատեղ պատրաստվել են համակարգի   ֆունկցիոնալ  և տեխնիկական նկարագրերը: ԷԿԵՆԳ-ը այս նախագծի շրջանակներում իրականացնում է`

 • Հնարավոր բիզնես մոդելների մշակումը
 • Բաժնետերերի կոորդինացումը
 • Պոտենցիալ միջնորդ և ներդրող կազմակերպությունների հետ համագործակցումը
 • Համակարգի շահագործման և ներդրման գործընթացների կառավարումը և մոնիթորինգը
 • Ռիսկերի գնահատումը:

Էլ.Ստորագրություն

e-Signature

Թվային ստորագրությունը էլեկտրոնային թվային ձևով ներկայացված պայմանանշանների եզակի հաջորդականություն է ...

ID Card & e-Signature

Public certificates

For certificates or IDCard's issued before 27.10.2013
   CitizenCA CRT
   NationalRootCA CRT
For certificates or IDCard's issued after 27.10.2013
   CAofRoA CRT
   NationalRootCA CRT

For automatic install all certificates, download and run program download here

Certificate revocation list

For certificates or IDCard's issued before 27.10.2013
   CitizenCA CRL
   NationalRootCA CRL
For certificates or IDCard's issued after 27.10.2013
   CAofRoA CRL
   NationalRootCA CRL

Նորություններ

 • Տեղադրել հանրային հավաստագրերը

  Դուք կարող եք բեռնել և տեղադրել բոլոր հանրային հավաստագրերը մեկ ծրագրով: EKENG certificate installation

 • Հայտերի ներկայացման հրավեր

  ԷԿԵՆԳ ընկերությունը և ՀՀ ֆինանսների նախարարության ՊՀ-ն հրավիրում են ընդունելի և որակավորված hայտատուներին՝ ներկայացնել փակ հայտեր էլ. փոստի համակարգի ներդրման համար անհրաժեշտ սարքավորումների մատակարարման նպատակով: Տես` մանրամասն…

 • ԷԿԵՆԳ -ը 5 տարեկան է

  ԷԿԵՆԳ ընկերությունն արդեն 5 տարեկան է: Շնորհիվ առաջատար անձնակազմի և ճկուն ընթացակարգերի, ԷԿԵՆԳ-ն արձանագրում է մեծ առաջընթաց էլեկտրոնային կառավարման ոլորտում: ԷԿԵՆԳ-ն այսօր ակտիվ գործունեություն է ծավալում և մշակում նորագույն մեթոդներ՝ միտված հավաստագրման կենտրոնի, թվային ստորագրության, էլ. նույնականացման քարտերի, անձնագրերի, էլ. առողջապահության և այլ էլեկտրոնային համակարգերի զարգացմանն ու արդիականացմանը:

 • ԷԿԵՆԳ – ԷՐԻՔՍՈՆ համագործակցությունը էլ. Առողջապահության ոլորտում

  ՀՀ Առողջապահության, Էկոնոմիկայի նախարարությունների և ԷԿԵՆԳ ՓԲԸ-ի միջև ստորագրված hամագործակցության հուշագրի շրջանակներում ընկերությունը ստանձնել է Հայաստանում առողջապահության տեղեկատվական համակարգի ներդրման պարտավորությունը: Այս նախագծի իրականացման նպատակով 2013թ. սեպտեմբերի 17-ին համագործակցության պայմանագիր է ստորագրվել ՀՀ կառավարության, ՀՀ ֆինանսների նախարարության «Արտասահմանյան Ֆինանսական ծրագրերի կառավարման կենտրոն» ՊՀ-ի և «Էրիքսոն» ընկերության «Էրիքսոն Նիկոլա Տեսլա» խորվաթական մասնաճյուղի միջև: Ներկայումս ԷԿԵՆԳ ՓԲԸ-ն, [...]

 • Հավաստագրման Կենտրոնի գործարկում

  Տեղեկացնում ենք, որ սույն թվականի հոկտեմբերի 28-ին իրականացվեց Հավաստագրման կենտրոնի գործարկումը: Այս ենթակառուցվածքը էականորեն կբարելավի էլեկտրոնային ծառայությունների ոլորտը, ինչպես նաև կապահովի հասարակության կողմից էլեկտրոնային ծառայությունների լայն կիրառումը: Տես`ավելին…

 • Սպասարկման Համակարգի ներդրում

  Ուրախ ենք տեղեկացնել, որ Էլ.Ստորագրության ակտիվացման Առցանց Համակարգը ներդրվել է:

 • ԷԿԵՆԳ-ի վարած դասընթացը՝ ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ ուսումնական կենտրոնում

  Սույն թվականի հունվարի 24-ին ԷԿԵՆԳ ընկերությունն անցկացրեց դասընթաց` նվիրված Էլեկտրոնային ստորագրությունների կիրառմանը նույնականացման քարտերով: